هنرکده روبان صورتی - تالار گفتمان هنری - گل پارچه ای


هنرکده روبان صورتی - تالار گفتمان هنری

هنرهای دستی، روبان دوزی، طراحی دکوراسیون، مدل لباس، شمع سازی، جعبه کادویی، آشپزی، گلسازی، تزیینات،

آموزش ساخت گل پارچه ای

آموزش ساخت گل پارچه ای
آموزش ساخت گل پارچه ای
آموزش ساخت گل پارچه ای
آموزش ساخت گل پارچه ای
آموزش ساخت گل پارچه ای
آموزش ساخت گل پارچه ای
آموزش ساخت گل پارچه ای
آموزش ساخت گل پارچه ای
آموزش ساخت گل پارچه ای
آموزش ساخت گل پارچه ای
آموزش ساخت گل پارچه ای
آموزش ساخت گل پارچه ای
آموزش ساخت گل پارچه ای
آموزش ساخت گل پارچه ای
آموزش ساخت گل پارچه ای
آموزش ساخت گل پارچه ای
آموزش ساخت گل پارچه ای
آموزش ساخت گل پارچه ای
آموزش ساخت گل پارچه ای

تاريخ سه شنبه یکم آذر ۱۳۹۰سـاعت 12:40 نويسنده صــــــورتی| |
i413141_11.gif (242×58)
Design:ســ ــتــ ــاره